Gudulakerk Lochem

Markt, 7241 AX Lochem | Toon op kaart

De St. Gudulakerk is genoemd naar de heilige Gudula. Zij werd in 652 geboren uit een adellijk Frankisch geslacht afkomstig uit het tegenwoordige Belgisch Henegouwen. Haar oorspronkelijke naam is Goedele. De St. Michielskathedraal te Brussel werd enige tijd naar haar vernoemd. Het is onduidelijk, waarom de kerk in Lochem als enige in de Graafschap en de Achterhoek haar naam draagt.

Op de plek waar de huidige kerk staat, staat vanaf het jaar 950 een kerk. Eerst een houten kerk met een toren van circa 12 meter hoog. Vervolgens is rond het jaar 1000 het houten kerkje vervangen door een stenen eenbeukige kerk. Een eeuw later werd deze kerk weer vervangen door een driebeukige kerk opgebouwd van tufsteen. Rond 1300 volgde een verbouwing tot kruiskerk met een gotisch priesterkoor. In 1478 werd aan de kerk een toren toegevoegd. De laatste grote externe verbouwing was waarschijnlijk na 1582; de kerk werd omgebouwd tot hallenkerk.

Met de bouw van de toren werd in 1478 begonnen. De toren kan in de zomervakantie op woensdagochtend worden beklommen.

Tijdens de jongste restauratie van de kerk in 1973-1976 zijn beeltenissen van Sint Christoffel met het kind en de Heilige Sebastianus en Jacobus Maior weer zorgvuldig onder de deklaag vandaan gehaald. Bovendien vond men naast deze schilderingen aan weerszijden van het venster nog een kleine boom van Jesse. Voorts zijn later meerdere schilderingen onder deklagen tevoorschijn gekomen.

In 1903 schonk de leerfabrikant G. Naeff de gemeente Lochem een carillon. De beiaard in de toren wordt bijna elke woensdag tijdens de markt te Lochem bespeeld. De Gudulakerk heeft een zeer goede akoestiek, waardoor musici en koren van naam graag in deze kerk optreden.

Aan de rechterzijde van de kerk, tamelijk onderaan in de steunbeer, bevindt zich de zogenaamde peststeen. De Lochemers meenden dat het schraapsel van deze steen als medicijn diende tegen de pest. En er is flink gebruik van gemaakt.

Klik hier voor de openingstijden van de Gudula kerk.

Website